e-Aduan
Sistem Aduan Pelanggan
Unit Komunikasi Korporat
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang

Home
anjung depan sistem
Complaint
buat aduan anda disini
Login
log masuk pentadbir sistem
List of Complaints
senarai aduan
Contact Us
hubungi kami disiniWelcome to
e-Aduan
UiTM PahangSystem designed & developed by :

e-Aduan Group of Development  Introduction

Pengenalan Sistem

Pembangunan Sistem e-Aduan Pelanggan ini diharapkan dapat memudahkan pelanggan-pelanggan UiTM Cawangan Pahang dalam membuat sebarang pengaduan terhadap UiTM Cawangan Pahang. Ia juga diharapkan dapat memudahkan pihak pentadbiran UiTM Cawangan Pahang dalam mengetahui aduan-aduan dari pelanggan-pelanggan UiTM Cawangan Pahang dengan lebih cepat dan mengambil tindakan ke atas aduan-aduan tersebut.

Dengan ini, sistem ini diharap dapat meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan UiTM Cawangan Pahang kepada pelanggan-pelanggannya.

-Pentadbir Sistem e-Aduan Pelanggan-


  Universiti Teknologi MARA Cawagan Pahang
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang
Lintasan Semarak
26400 Bandar Jengka
Pahang Darul Makmur
09-4602000 (telefon)
09-4602455 (faks)


Copyright © 2008 @ Unit Perkhidmatan Teknologi Maklumat, UiTM PAHANG. Semua Hakcipta Terpelihara.